Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vì...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vì

  • A. Để giải thích kết quả của một thí nghiệm thì phải sử dụng tính chất sóng và lý thuyết hạt về ánh sáng
  • B. Trong tất cả các thí nghiệm quang học ta đều quan sát thấy đồng thời tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng
  • C. Mỗi lý thuyết sóng hay hạt về ánh sáng đều có thể giải thích được mọi thí nghiệm quang học
  • D. Để giải thích kết quả của thí nghiệm quang học thì cần phải sử dụng một trong hai lý thuyết sóng ánh sáng hoặc hạt ánh sáng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP