Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về:

  • A. Cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
  • B. Sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hidro.
  • C Sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
  • D. Sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP