Phản ứng nhiệt hạch là sự A kết...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Phản ứng nhiệt hạch là sự A. kết hợp ha...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Phản ứng nhiệt hạch là sự

  • A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
  • B. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
  • C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
  • D. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP