Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh sá...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
  • B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
  • C. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần.
  • D. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của photon không đổi
Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP