Phát biểu nào sau đây đúng theo quan...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây đúng theo quan điểm...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây đúng theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng?

  • A. Tốc độ phô tôn trong chân không có thể nhận giá trị từ 0 đến 3.108 m/s
  • B. Phô tôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
  • C. Năng lượng của phô tôn tỉ lệ thuận với tần số của nó.
  • D. Phô tôn của ánh sáng đỏ có năng lượng lớn hơn phô tôn của ánh sáng tím.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vì năng lượng E=hf

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP