Một chất điểm dao động điều hòa với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A v...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Tại thời điểm ban đầu, chất điểm đang qua vị trí cân bằng theo chiều âm, thời điểm t = T/4 thì chất điểm có
A. gia tốc bằng 0. B. li độ cực đại. C. tốc độ bằng 0. D. động năng cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Thời điểm ban đầu chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì sau đó T/4 chất điểm đi đến biên âm⇒ tốc độ bằng không

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP