Tại một điểm trên mặt chất lỏng có...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một n...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định, lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ truyền sóng 90 cm/s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn là 2cm. Tần số của sóng là
A. 1,8 Hz. B. 0,45 Hz. C. 45 Hz. D. 90 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng là một bước sóngλ=2cm =>f=90/2=45Hz

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP