Tại một điểm trong điện từ trường véc...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Tại một điểm trong điện từ trường,...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Tại một điểm trong điện từ trường, véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn
A. vuông góc với nhau. B. cùng phương, cùng chiều.
C. cùng phương, ngược chiều. D. hợp với nhau 1 góc 450

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A
Tại mọi điểm trong điện từ từ thì hai vecto E và B luôn vuông góc với nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP