Hòa tan hoàn toàn 12 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 12...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al phải dùng hết 300 gam H2SO4 loãng C% thu được dung dịch B và 13,44 lít khí thoát ra ở đktc. a, Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A b, Tính C% c, Tính nồng độ % các chất tan trong dd B

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt nMg = x và nAl = y Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2 x……….x………………x………x 2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2 y……….1,5y…………….0,5y………1,5y mA = 24x + 27y = 12,6 nH2 = x + 1,5y = 0,6 —> x = 0,3 và y = 0,2 —> %Mg = 57,14% và %Al = 42,86% nH2SO4 = x + 1,5y = 0,6 —> C% = 19,6% mddB = mA + mddH2SO4 – mH2 = 311,4 C%MgSO4 = 11,56% C%Al2(SO4)3 = 10,98%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP