Z là este thuần chức tạo bởi axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Z là este thuần chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Z là este thuần chức tạo bởi axit X, Y và ancol T (trong Z chứa không quá 5 liên kết π; X, Y là hai axit hữu cơ, mạch hở với MX < MY). Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 6,944 lít O2 (đktc), thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Mặt khác đun nóng m gam E với 165 ml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 50% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T và hỗn hợp rắn F (trong F có chứa 2 muối với tỉ lệ số mol là 7 : 4). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 4,45 gam; đồng thời thoát ra 1,68 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Z trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 41,99%. B. 53,33%. C. 50,55%. D. 51,99%. Hoang Truong trả lời 16.01.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
T có dạng T(OH)t nH2 = 0,075 —> nT = 0,15/t —> m tăng = (T + 16t).0,15/t = 4,45 —> T = 41t/3 —> t = 3, T = 41: C3H5(OH)3 (0,05 mol) nNaOH = 0,165 —> nNaOH pư = 0,11 Quy đổi E thành: C3H5(OH)3: 0,05 HCOOH: 0,11 CH2: a H2: b H2O: c nCO2 = 0,05.3 + 0,11 + a = 0,34 nH2O = 0,05.4 + 0,11 + a + b + c = 0,25 nO2 = 0,05.3,5 + 0,11.0,5 + 1,5a + 0,5b = 0,31 —> a = 0,08; b = -0,08; c = -0,06 Vì a + b = 0 nên các axit (sau khi quy đổi) gồm: CH≡C-COOH (0,04) và HCOOH (0,07) nZ = -c/3 = 0,02. Bảo toàn khối lượng —> mE = 9,54 Z chứa không quá 5 liên kết π nên Z là: (CH≡C-COO)(HCOO)2C3H5 (0,02) —> %Z = 41,93%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP