Một hỗn hợp gồm hai rượu liên tiếp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm hai ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm hai rượu liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của rượu etylic. Lấy 5,3 gam hỗn hợp rượu trên tác dụng với Na, rồi dẫn sản phẩm khí thu được đi qua đồng (II) oxit nung nóng thì thu được 0,9 gam nước. Nếu đốt cháy 1,06 gam hỗn hợp trên, khí thoát ra cho vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 5 gam kết tủa. a. Xác định công thức phân tử , viết công thức cấu tạo của hai rượu. b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi rượu có trong hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Công thức chung là CnH2n+1OH (x mol) 2CnH2n+1OH + 2Na —> 2CnH2n+1ONa + H2 x……………………………………………………0,5x H2 + CuO —> Cu + H2O 0,5x…………………….0,5x nH2O = 0,5x = 0,05 —> x = 0,1 —> M ancol = 14n + 18 = 5,3/0,1 —> n = 2,5 —> C2H5OH (a mol) và C3H7OH (b mol) nAncol = a + b = 0,1 mAncol = 46a + 60b = 5,3 —> a = b = 0,05 %C2H5OH = 43,4% %C3H7OH = 56,6%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP