Cho hỗn hợp X gồm CH2=CHOCH3 CH2=CHCH2OH và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm CH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm CH2=CHOCH3; CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO (số mol mỗi chất đều bằng nhau) phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 5,4 gam Ag. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì khối lượng chất hữu cơ sinh ra là A. 7,40 gam B. 7,85 gam C. 4,60 gam D. 7,08 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC2H3-O-CH3 = nC2H3CH2OH = nC2H5CHO = nAg/2 = 0,025 Các sản phẩm hữu cơ gồm CH2OH-CHOH-O-CH3; C3H5(OH)3; C2H5COOK, mỗi chất 0,025 mol —> m = 7,4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP