Đốt cháy este 2 chức mạch hở X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy este 2 chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá 5 liên kết pi) thu được tổng thể tích CO2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O2 cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là? A. 28,0 B. 26,2 C. 24,8 D. 24,1 thuonglh trả lời 24.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CxHyO4 + (x + y/4 – 2)O2 —> xCO2 + y/2H2O —> x + y/2 = 5(x + y/4 – 2)/3 —> 8x – y = 40 —> x = 6 & y = 8 —> X là C6H8O4 X tạo từ axit no nên X là: CH3-OOC-CH2-COO-CH=CH2 (0,15 mol) —> Chất rắn gồm CH2(COONa)2 (0,15) và NaOH dư (0,1) —> m rắn = 26,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP