Cho hỗn hợp gồm Fe và 0 27...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Fe và 0,27 gam Al vào dung dịch AgNO3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam rắn X và dung dịch Y. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí thu được 1,97 gam kết tủa Z. Nung Z ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam một oxit duy nhất. Giá trị m là A. 3,24. B. 8,64. C. 6,48. D. 9,72.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y + NaOH —> Z gồm Fe(OH)2 (u) và Fe(OH)3 (v) —> mZ = 90u + 107v = 1,97 nFe2O3 = u/2 + v/2 = 0,01 —> u = v = 0,01 Do Y có Fe2+ nên Ag+ đã hết. Bảo toàn electron: nAg = 2u + 3v + 3nAl = 0,08 —> mX = 8,64

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP