Cho phản ứng sau: FeSO4 + Na2Cr2O7 +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho phản ứng sau: Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho phản ứng sau: FeSO4 + Na2Cr2O7 + NaHSO4 → Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. Sau khi phương trình đã cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là A. 40. B. 38. C. 42. D. 36.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Fe2+ —> Fe3+ + 1e Cr6+ + 3e —> Cr3+ 6FeSO4 + Na2Cr2O7 + 2aNaHSO4 → 3Fe2(SO4)3 + bNa2SO4 + Cr2(SO4)3 + aH2O Bảo toàn Na: 2 + 2a = 2b Bảo toàn S: 6 + 2a = b + 12 —> a = 7 và b = 8 —> Tổng hệ số = 40

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP