Cho 5 2 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,2 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của dung dịch Y là A. 152.0 gam. B. 146,7 gam. C. 175,2 gam. D. 151,9 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2SO4 = nH2 = 0,15 —> mddH2SO4 = 0,15.98/10% = 147 mddY = m kim loại + mddH2SO4 – mH2 = 151,9

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP