Cho 2 3 gam Na tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,3 gam Na tác d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,3 gam Na tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng hết với 100 ml Al2(SO4)3 1M. Để kết tủa đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của V là A. 200 B. 250 C. 500 D. 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl2(SO4)3 = 0,1 —> nAl3+ = 0,2 Để kết tủa đạt max thì nOH- = 3nAl3+ = 0,6 nOH- = nNa + nNaOH = 0,6 —> V = 500 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP