Chất X có công thức phân tử là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức phân tử là C4H6O2, biết X tác dụng được với NaHCO3 giải phóng CO2. Số công thức cấu tạo có thể có của X là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + NaHCO3 —> CO2 nên X là axit: CH2=CH-CH2-COOH CH3-CH=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP