Hỗn hợp E chứa 3 peptit đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 3 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 3 peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của gly, ala, val. Đốt cháy hoàn toàn T cần 1,155mol O2 thu duoc CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong E là? A. 4,64% B. 6,97% B. 9,29% D. 13,93% xukho trả lời 19.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành: C2H3ON (0,44 mol – Tính theo nN = nNa = 2nNa2CO3) CH2: a mol H2O: b mol —> mE = 0,44.57 + 14a + 18b = 28,42 Đốt T tốn O2 như đốt E nên: nO2 = 0,44.2,25 + 1,5a = 1,155 —> a = 0,11 và b = 0,1 Số N = nN/nE = 4,4 —> Phải có chất nhiều hơn 4,4N, đó chỉ có thể là Z: (Gly)4(Ala) hay C11H19N5O6 Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z —> nE = x + y + z = 0,1 và nC = 4x + 7y + 11z = 0,44.2 + a = 0,99 nN = 2x + ky + 5z = 0,44 Với k là số N của Y. Do Y có 7C nên k lấy các giá trị: Gly-Val —> k = 2 —> x = 0,01 & y = 0,01 & z = 0,08 —> %X = 4,64% Gly-Gly-Ala —> k = 3: Hệ không có nghiệm thỏa mãn, loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP