Hoà tan hoàn toàn 0 15 mol Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 0,15 mol Fe vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 đặc, nóng chỉ thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m: A. 35,2 B. 27,6 C. 53,3 D. 22,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nSO2 = nH2SO4/2 = 0,2 Muối gồm FeSO4 (a) và Fe2(SO4)3 (b) nFe = a + 2b = 0,15 ne = 2a + 3.2b = 0,2.2 —> a = b = 0,05 —> m muối = 27,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP