Cho 1 ancol đơn chức X qua bình...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1 ancol đơn chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1 ancol đơn chức X qua bình đựng Natri dư thu được khí X và khối lượng bình tăng 3,1 gam toàn bộ lượng khí Y khử được 8/3 gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao thu được sắt. Công thức của X là A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H5OH D. C3H7OH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe2O3 = 1/60 Fe2O3 + 3H2 —> 2Fe + 3H2O 1/60………0,05 ROH + Na —> RONa + 0,5H2 0,1…….0,1………0,1……0,05 m bình tăng = 0,1(R + 17) – 0,05.2 = 3,1 —> R = 15: CH3 X là CH3OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP