Hòa tan hết 6 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 6,4 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 6,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 2,56 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là A. 1,904 B. 0,896 C. 1,344 D. 0,784

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), O (b) mX = 56a + 16b = 6,4 nH+ = 0,34 = 4nNO + 2nO —> nNO = 0,085 – 0,5b nCu = 0,04, bảo toàn electron: 2a + 0,04.2 = 2b + 3(0,085 – 0,5b) —> a = 0,1 và b = 0,05 —> nNO = 0,06 —> V = 1,344 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP