X là hỗn hợp gồm 1 anken và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm 1 a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankan. Hidro hóa hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp X thì thu được 4,48 lít một ankan duy nhất. Khối lượng (gam) của anken trong 4,48 lít hỗn hợp X là (biết các khí đo ở đktc) A. 4,2. B. 2,8. C. 6,3. D. 2,1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nAnkan = 0,2 —> MX = 43,5 —> X gồm C3H6 (a) và C3H8 (b) nX = a + b = 0,2 mX = 42a + 44b = 8,7 —> a = 0,05 và b = 0,15 —> mC3H6 = 2,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP