Hòa tan 5 4 gam Al vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 5,4 gam Al v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 5,4 gam Al vào dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho 300 ml dung dịch NaOH 2,2M vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,92 B. 14,04 C. 17,16 D. 15,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl3+ = 0,2 và nOH- = 0,66 Dễ thấy nOH- > 3nAl3+ nên Al3+ đã kết tủa hết sau đó bị hòa tan trở lại một phần. nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,14 —> mAl(OH)3 = 10,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP