Một loại khoai chứa 30% khối lượng là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại khoai chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại khoai chứa 30% khối lượng là tinh bột được dùng để điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men rượu. Cho biết hiệu suất toàn quá trình đạt 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml. Khối lượng khoai dùng để điều chế được 100 lít rượu etylic 40° là A. 186,75 B. 191,58 C. 234,78 D. 245,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
V C2H5OH = 100.40% = 40 lít —> nC2H5OH = 40.0,8/46 = 16/23 kmol —> nC6H10O5 phản ứng = 8/23 —> mC6H10O5 cần dùng = (8/23).162/80% = 70,435 —> m khoai = 70,435/30% = 234,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP