Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức cần dùng 1,7 mol O2, thu được CO2 và 14,4 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 4,44 gam. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp Z là: A. 41,7% B. 56,8% C. 26,2% D. 21,7%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,06 —> nR(OH)n = 0,12/n Δm = (R + 16n).0,12/n = 4,44 —> R = 21n —> n = 2 và R = 42: C3H6(OH)2 (0,06 mol) Vậy este đơn chức không tạo ancol (este của phenol) X gồm ACOOB (0,14) và (ACOO)2C3H6 (0,06) với n, m là số C tương ứng. nH2O = 0,8 —> Số H = 8 Bảo toàn C —> nCO2 = 1,56 —> 0,14n + 0,06m = 1,56 —> 7n + 3m = 78 Do n ≥ 7 và m ≥ 5 nên n = 9 và m = 5 là nghiệm duy nhất X gồm HCOOC6H4-CH=CH2 và (HCOO)2C3H6 —> Muối gồm HCOONa (0,26) và CH2=CH-C6H4-ONa (0,14) —> %HCOONa = 47,07% (Kiểm tra lại đề)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP