Hỗn hợp X gồm 2 amino axit chỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 amin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 64 : 35. Để tác dụng vừa đủ với 4,39 gam hỗn hợp X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 4,39 gam hỗn hợp X cần dùng 4,984 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được: A. 17 gam B. 20 gam C. 13 gam D. 15 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCOOH = nNaOH = 0,04 —> nO = 0,08 —> mO = 1,28 —> mN = 0,7 X gồm C (a mol), H (b mol), O (1,28 gam) và N (0,7 gam) mX = 12a + b + 1,28 + 0,7 = 4,39 Bảo toàn electron: 4a + b = 0,08.2 + 0,2225.4 —> a = 0,17 và b = 0,37 —> nCaCO3 = nC = 0,17 —> mCaCO3 = 17 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP