Cho m gam oxit của kim loại M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam oxit của k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam oxit của kim loại M tác dụng hết với 490 ml dung dịch axit H2SO4 1,00 M thu được dung dịch X. Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,00 M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được 67,82 gam muối khan. Xác định giá trị m và công thức của oxit kim loại M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M2On + nH2SO4 —> M2(SO4)n + nH2O a…………….na……………..a 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O 0,1………….0,05………..0,05 nH2SO4 = na + 0,05 = 0,49 —> a = 0,44/n m muối = a(2M + 96n) + 0,05.142 = 67,82 —> M = 21n —> n = 8/3 và M = 56: Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP