Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm 1 este no đơn chức mạch hở và một este đơn chức, không no có một liên kết đôi C=C mạch hở cần vừa đủ V lít O2 (dktc) thu được 5,04 lít CO2 (dktc) và 3,6 gam nước. Giá trị của V là A. 5,04 B. 2,8 C. 5,6 D. 10,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,225 và nH2O = 0,2 Bảo toàn O —> 2nEste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,225 —> V = 5,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP