X Y là hai axit cacboxylic no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit cac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở, Z là este tạo từ X, Y với etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 46,4 B. 48,2 C. 51,0 D. 50,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cách 1: Axit = H2 + ?CH2 + CO2 (1) Este = H2 + ?CH2 + 2CO2 (2) Quy đổi hỗn hợp E thành: CO2 (a mol) CH2 (b mol) H2 (c mol) mE = 44a + 14b + 2c = 35,4 nCO2 = a + b = 1,4 nH2O = b + c = 1,3 —> a = 0,5; b = 0,9; c = 0,4 (1)(2) —> nAxit + nEste = nH2 = 0,4 và nAxit + 2nEste = nCO2 = 0,5 —> nAxit = 0,3 và nEste = 0,1 nNaOH = 0,4 và nKOH = 0,2 —> nOH- = 0,6 > a. Vậy kiềm dư —> nH2O = 0,3 và nC2H4(OH)2 = 0,1 Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH + mKOH = m rắn + mH2O + mC2H4(OH)2 —> m rắn = 51 Cách 2: Este = 2Axit + C2H4(OH)2 – 2H2O Quy đổi E thành: CnH2nO2: a mol C2H4(OH)2: b mol H2O: -2b mol mE = a(14n + 32) + 62b – 18.2b = 35,4 nCO2 = na + 2b = 1,4 nH2O = na + 3b – 2b = 1,3 —> na = 1,2; a = 0,5 và b = 0,1 —> n = 2,4 Chất rắn gồm CnH2n-1O2- (0,5 mol), Na+ (0,4), K+ (0,2). Bảo toàn điện tích —> nOH- dư = 0,1 —> m rắn = 51

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP