Đun nóng hỗn hợp hai ancol có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp hai ancol có công thức phân tử là C2H6O và C3H8O trong H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng tách nước. Số sản phẩm hữu cơ tối đa thu được là bao nhiêu? (Biết hiệu suất phản ứng là 100%) A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Anken: C2H4, C3H6 Ete: C3H8O có 2 đồng phân —> Từ 3 ancol thu được 6 ete —> Có 8 sản phẩm hữu cơ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP