Cho một lượng kim loại Mg tan hết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng kim loại Mg tan hết trong 250 gam axit axetic, thu được 6,72 lít khí hidro (đktc). Để điều chế lượng axit trên, cần bao nhiêu lít rượu etylic 5 độ, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm^3 và hiệu suất phản ứng lên men là 100%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mg + 2CH3COOH —> (CH3COO)2Mg + H2 0,3………0,6…………………..0,3………….0,3 C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O 0,3………………………..0,3 —> mC2H5OH = 0,3.46 = 13,8 —> VC2H5OH = 13,8/0,8 = 17,25 ml —> VC2H5OH 5° = 17,25.100/5 = 345 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP