Hợp chất X chứa C H O có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X (chứa C, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X (chứa C, H, O) có khối lượng phân tử là 132, thuộc loại hợp chất đa chức khi phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra muối và ancol. Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất trên của X là: A. 2 chất B. 3 chất C. 5 chất D. 4 chất

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> Muối + Ancol —> X là este đa chức, MX = 132 —> C5H8O4 CH3-OOC-CH2-COO-CH3 CH3-OOC-COO-C2H5 HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-H HCOO-CH(CH3)-CH2-OOC-H CH3-COO-CH2-CH2-OOC-H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP