Hòa tan hỗn hợp chứa 1 12 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp chứa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp chứa 1,12 gam Fe và 0,72 gam FeO bằng 500ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được khí NO và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 14,35 B. 8,61 C. 10,23 D. 9,15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = 0,02; nFeO = 0,01 và nHCl = 0,1 Dung dịch X chứa Fe2+ (0,02 + 0,01 = 0,03), Cl- (0,1), bảo toàn điện tích —> H+ dư (0,04) nAgCl = nCl- = 0,1 nNO = nH+/4 = 0,01 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0 —> m↓ = 14,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP