Hòa tan hoàn toàn 13g kẽm trong dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 13g kẽm trong dung dich axit sunfuric 20% sản phẩm thu được là dung dịch muối kẽm sunfat và khí hidro thoát ra (đktc). Tính khối lượng dung dịch axit sunfuric đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZn = 13/65 = 0,2 Zn + H2SO4 —> ZnSO4 + H2 0,2……0,2 mH2SO4 = 0,2.98 = 19,6 —> mddH2SO4 = 19,6.100/20 = 98 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP