Hỗn hợp X gồm phenol C6H5OH và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm phenol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho 26 gam X tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch Y và 66,2 gam kết tủa 2,4,6- tribromphenol. Dung dịch Y phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Mặt khác, cho 26 gam X phản ứng hết với Na dư, thu được 32,6 gam muối. Giá trị của V là: A. 0,8 B. 0,9 C. 0,6 D. 0,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C6H5OH + 3Br2 —> C6H2Br3OH + 3HBr 0,2…………………………..0,2…………0,6 nRCOOH = a —> nX = a + 0,2 = (32,6 – 26)/22 = 0,3 —> a = 0,1 mX = 0,1(R + 45) + 0,2.94 = 26 —> R = 27: CH2=CH- NaOH có phản ứng thế 2Br trong gốc axit, trung hòa COOH và HBr nên: nNaOH = 3a + 0,6 = 0,7 —> V = 0,9 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP