Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba(OH)2, NH4HCO3, KHCO3 (có tỉ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa: A. KHCO3 và Ba(HCO3)2 B. KHCO3 C. K2CO3 D. KHCO3 và (NH4)2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH- = 10; nNH4+ = 4 và nHCO3- = 6 nên cả 3 ion này phản ứng với nhau vừa đủ tạo CO32- (6) và NH3. nBa2+ = 5 —> nBaCO3 = 5 và nCO32- dư = 1 K+ không có phản ứng gì. —> Y chứa K2CO3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP