Hỗn hợp X gồm tất cả các este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm tất cả...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm tất cả các este thuộc loại hợp chất thơm là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với CTPT C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Tổng số muối và tổng số ancol trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là A. 5:2 B. 6:1 C. 5:1 D. 7:2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các este thơm C8H8O2: CH3COOC6H5 HCOO-C6H4-CH3 (o, m, p) HCOO-CH2-C6H5 C6H5-COO-CH3 Các ancol: CH3OH, C6H5-CH2OH Các muối: CH3COONa, C6H5ONa, HCOONa, CH3-C6H4-ONa (o, m, p), C6H5COONa (7 chất)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP