Cho các chất hữu cơ: X Y là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất hữu cơ:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất hữu cơ: X, Y là hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, Z là axit no, mạch hở (MZ > 90) và este T (phân tử chỉ chứa chức este) tạo bởi X, Y với một phân tử Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 17,55 gam H2O. Phần trăm số mol của T trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 7,75 B. 7,80 C. 7,70 D. 7,85

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,9 và nH2O = 0,975 Số C = nCO2/nE = 2,77 Do Z đa chức và có MZ > 90 nên Z ít nhất 3C. Vậy hai ancol phải ít hơn 2,77C, chúng lại cùng C —> C2H5OH và C2H4(OH)2 —> Z là axit 3 chức và T là este 3 chức, 1 vòng. Số H = 2nH2O/nE = 6 Do este nhiều hơn 6H nên axit phải ít hơn 6H. Vậy E gồm: C2H6Oz: a mol CH(COOH)3: b mol CH(COO)2C2H4-COOC2H5: c mol nE = a + b + c = 0,325 nCO2 = 2a + 4b + 8c = 0,9 nH2O = 3a + 2b + 5c = 0,975 —> a = 0,25; b = 0,05; c = 0,025 —> %nT = 7,69%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP