Tách nước hoàn toàn 1 ankanol X thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tách nước hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tách nước hoàn toàn 1 ankanol X thu được hỗn hợp G gồm 2 chất hữu cơ E và F (không tính đồng phân hình học) trong đó nE = 3nF và dG/X = 28/37. Vậy tên của X là A. ancol iso butylic. B. ancol etylic. C. ancol sec butylic. D. 2,3-đimetylbut-2-ol.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phân tử khối của X là a. Tự chọn nE = 3 và nF = 1 TH1: E là anken (ME = a – 18), F là ete (MF = 2a – 18) —> dG/X = [3(a – 18) + (2a – 18)]/4a = 28/37 —> a = 36,49: Loại TH2: E là ete (ME = 2a – 18) và F là anken (MF = a – 18) —> dG/X = [3(2a – 18) + (a – 18)]/4a = 28/37 —> a = 18,12: Loại Em kiểm tra lại xem.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP