Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng metylamin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 mol hỗn hợp Z gồm X và Y trong bình đựng khí oxi dư được 3,45 mol H2O và 2,85 mol hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng Nitơ có trong 1,1 mol Z có giá trị gần nhất với? A. 29 B. 25 C. 27 D. 23

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Amin = ?CH2 + NH3 Gly = CH2 + NH3 + CO2 Ala = 2CH2 + NH3 + CO2 Quy đổi X thành CH2 (a), NH3 (1,1), CO2 (b) nCO2 + nN2 = (a + b) + 1,1/2 = 2,85 nH2O = a + 1,1.1,5 =3,45 —> a = 1,8 và b = 0,5 —> mZ = 65,9 %N = 1,1.14/65,9 = 23,37%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP