Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol X có khối lượng là 24,97 gam trong dung dịch NaOH dư đun nóng thì có 0,3 mol NaOH phản ứng. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp Y gồm các muối của Glyxin, Alanin và axit glutamic trong đó muối của axit glutamic chiếm 1/9 tổng mol trong muối Y. Giá trị của m là: A. 34,85 B. 38,24 C. 35,25 D. 35,53 hoangsunsea trả lời 01.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành (⇒ Xem chi tiết): C2H3ON: 9a CH2: b H2O: 0,05 CO2: a nNaOH = 9a + a = 0,3 —> a = 0,03 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mMuối + mH2O Trong đó nH2O = a + 0,05 = 0,08 —> m muối = 35,53 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP