Tính khối lượng FeS2 cần điều chế 50...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính khối lượng FeS2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính khối lượng FeS2 cần điều chế 50 gam dung dịch H2SO4 49%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mH2SO4 = 50.49% = 24,5 gam —> nH2SO4 = 24,5/98 = 0,25 FeS2 —> 2SO2 —> 2SO3 —> 2H2SO4 0,125…………………………………..0,25 —> mFeS2 = 15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP