Hỗn hợp X có số mol bằng 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X có số mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X có số mol bằng 0,4 mol và khối lượng bằng 24,8 gam gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở (số liên kết π trong mỗi phân tử đều nhỏ hơn 5). Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thấy có 1,1 mol AgNO3 phản ứng. Khi đốt cháy hết hỗn hợp X thì thu được khối lượng CO2 là A. 61,6 gam B. 66 gam C. 44 gam D. 52,8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP