Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở đều có cùng số mol và số nguyên tử cacbon trong phân tử đều bằng nhau và được tạo bởi từ các amino axit gly, ala, val. Đốt cháy m gam T cần vừa đủ 57,624 lít khí O2 thu được a mol H2O và tổng số mol CO2 và N2 là b mol. Biết rằng tổng số liên kết peptit trong T bằng 8 và b – a = 0,56. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong t là: A. 27,24% B. 34,55% C. 28,28%. D. 35,55%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP