Cho m gam Mg vào 100 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Mg vào 100...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch X gồm Zn(NO3)2 0,24M và Cu(NO3)2 0,4M, sau một thời gian thu được 4,2 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 5,336 gam. Giá trị của m là A. 3,240. B. 2,288. C. 1,616. D. 2,880.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZn(NO3)2 = 0,024 và nCu(NO3)2 = 0,04 nOH- = nNO3- = 0,128 —> m kim loại trong ↓ = 5,336 – mOH = 3,16 Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,024.65 + 0,04.64 = 4,2 + 3,16 —> m = 3,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP