Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 tác dụng với dung dịch chứa 0,28 mol HCl, sau phản ứng chỉ thu được dung dịch Y. Nhỏ AgNO3 tới dư vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,01 mol NO (sản pẩm khử duy nhất của N+5) và 43,42 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 8,96 B. 9,60 C. 8,32 D. 7,68

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,01 —> nH+ dư = 0,04 —> nH+ phản ứng = 0,24 Bảo toàn H —> nH2O = 0,12 Bảo toàn O —> nFe2O3 = 0,04 nAgCl = nHCl = 0,28 —> nAg = 0,03 Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO + nAg —> nCu = 0,03 —> mX = 8,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP