Hỗn hợp A gồm anđehit X ancol bậc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm anđehi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm anđehit (X), ancol bậc 1 (Y) và một axit cacboxylic (Z). Chia 198,6 gam A thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 0,7 mol khí. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 0,8 mol khí. Phần 3 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,8 mol Ag. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp gần với giá trị nào sau đấy. (Biết MX > 30) A. 18 B. 28 C. 38 D. 48 xinloiconkhi trả lời 05.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP