Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hydro cacbon A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 1,15 mol Ca(OH)2 thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 50,8 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được, kết tủa lại tăng thêm, tổng khối lượng 2 lần kết tủa là 243,05 gam. Xác định công thức phân tử của hydro cacbon A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O a…………a………………..a 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2b…………..b……………..b Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + CaCO3 + 2H2O b…………………………………….b…………b nCa(OH)2 = a + b = 1,15 m↓ = 100.1,15 + 197b = 243,05 —> a = 0,5 và b = 0,65 —> nCO2 = a + 2b = 1,8 —> Số C = nCO2/nA = 9 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = 50,8 —> nH2O = 1,2 —> Số H = 2nH2O/nA = 12 —> A là C9H12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP