Hòa tan hoàn toàn 11 25 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 11...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp Na, K, Na2O, K2O vào nước dư, thu được dung dịch X trong đó có chứa 8 gam NaOH và 2,8 lít khí. Dẫn V lít CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y, cho từ từ dung dịch Y vào 280 ml dung dịch HCl 1M thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2. Các chất khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là A. 6,272. B. 4,480. C. 6,720. D. 5,600.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành Na (0,2), K (x) và O (y) —> 39x + 16y + 0,2.23 = 11,25 Bảo toàn electron: x + 0,2 = 2y + 2.0,125 —> x = 0,15 và y = 0,05 Như vậy dung dịch X chứa Na+ (0,2); K+ (0,15) và OH- (0,35) TH1: Y gồm Na+ (0,2); K+ (0,15); CO32- (a) và HCO3- (b). —> ka, kb là số mol CO32- và HCO3- đã phản ứng với HCl —> nCO2 = ka + kb = 0,2 nHCl = 2ka + kb = 0,28 —> ka = 0,08 và kb = 0,12 —> ka/kb = a/b = 2/3 Kết hợp bảo toàn điện tích 2a + b = 0,35 —> a = 0,1 và b = 0,15 Bảo toàn C —> nCO2 = a + b = 0,25 —> V = 5,6 lít TH2: Y gồm Na+ (0,2); K+ (0,15); CO32- (a) và OH- (b). —> ka, kb là số mol CO32- và OH- đã phản ứng với HCl —> nCO2 = ka = 0,2 nHCl = 2ka + kb = 0,28 Hệ vô nghiệm, loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP